0571-298968 of E-mail mij!

Wanneer logopedie?

Vraag je je af of de logopedist iets voor je zou kunnen betekenen? De onderstaande signaleringslijst zou kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn. Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor.

Mondmotoriek, eten en drinken:

 • overmatig kwijlen
 • open mondgedrag
 • duim-, vinger- of speenzuigen
 • slikproblemen
 • afwijkende gebitsstand als gevolg van afwijkende mondgewoonten

Spraak:

 • articulatieproblemen
 • stotteren en broddelen
 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • onduidelijk spreken

Taal:

 • taalontwikkelingsproblemen
 • zwakke woordenschat of woordvindingsproblemen
 • vertraagde lees- en/of spellingsontwikkeling
 • moeite met zinsbouw

Adem/stem:

 • heesheid; een schorre stem
 • problemen met luidheid
 • nasaliteitsproblemen

Gehoor:

 • luistertraining
 • onvoldoende auditieve vaardigheden (ter voorbereiding op groep 3)

Long Covid:

 • Het herstellen en/of verbeteren van kauw- en of slikklachten, ademhalingsklachten en/of stemklachten ten gevolge van COVID-19
 • Het herstellen en/of verbeteren van communicatieproblematiek ontstaan ten gevolge van COVID-19