06 444 88 434 of E-mail mij!

Wanneer logopedie?

Vraag je je af of de logopedist iets voor je zou kunnen betekenen? De onderstaande signaleringslijst zou kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn. Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor.

Mondmotoriek, eten en drinken:

 • overgevoeligheid in het mondgebied
 • open mondgedrag
 • eet- en drinkproblemen
 • duim-, vinger- of speenzuigen
 • slikproblemen

Spraak:

 • stotteren
 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • onduidelijk spreken

Taal:

 • taalontwikkelingsproblemen
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)

Adem/stem:

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • heesheid; een schorre stem
 • adembeheersing als voorbereiding op zingen
 • hyperventilatie
 • stemproblemen en stemverandering

Gehoor:

 • luistertraining
 • spraakafzien (o.a. liplezen)