0571-298968 of E-mail mij!

Afspraken:

In principe vindt de behandeling op een vast tijdstip plaats, meestal één keer per week. Als een tijdstip niet schikt, kan in overleg altijd gekeken worden of er andere mogelijkheden zijn. Je mag de verkregen afsprakenkaart bij elke volgende behandeling meenemen.

Verhindering:

Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren via telefoon (voicemail) of e-mail te worden afgezegd. Indien je bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, zullen de gemaakte kosten voor de behandeling voor eigen rekening zijn. Lees meer… Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. De kosten voor een niet nagekomen afspraak zijn conform het behandeltarief, waarvoor de cliënt een factuur ontvangt.

Oefenproblemen:

Het kan gebeuren dat je tijdens het thuis oefenen op problemen stuit of dat je vragen hebt over de behandeling. Neem dan telefonisch of per mail contact op. Je hoeft niet tot de volgende behandeling te wachten.

Identificatieplicht:

Als je medische zorg ontvangt, zoals ook in de logopediepraktijk, moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of jij degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil met de legitimatieplicht Lees meer… in de zorg fraude tegengaan.
De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Bij de eerste afspraak mag je een geldig legitimatiebewijs tonen.
Verdere informatie kun je ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Privacy:

De logopediste neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Bij Logopediepraktijk Bourgondien wordt zorgvuldig omgegaan met die informatie, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Zonder jouw toestemming zullen derden niet Lees meer… op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.
Het is wel gebruikelijk dat, alleen met jouw toestemming, verwijzers en andere betrokkenen zoals de leerkracht of schoollogopedist, op de hoogte worden gesteld van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.
Jouw patiëntengegevens blijven 15 jaar bewaard. Na die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd.

Klachtenregeling:

 

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan je wensen voldoet. Heb je klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat je dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedistLees meer… niet weet dat je ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen.
Kom je er samen niet uit, dan kun je met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Bourgondien volgt deze klachtenregeling.
In de wachtkamer kun je informatie over de klachtenregeling vinden en meenemen.