Hoe kan ik je helpen?

Logopedie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Kinderen tot 18 jaar zitten in het basispakket. Volwassenen dienen rekening te houden met het eigen risico. De declaraties worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. De praktijk is gecontracteerd door de meeste zorgverzekeraars.

Meer over logopedie

Hoe kun je terecht?

Voor logopedische behandelingen kun je terecht met een verwijsbrief van een arts, specialist of tandarts. Ook via Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL), zonder verwijzing wanneer de zorgverzekeraar dit vergoedt.
De logopedist is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Meer over de mogelijkheden

Hoe neem je contact op?

Logopediepraktijk Bourgondien is een ‘allround’ logopediepraktijk, met name gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jong volwassenen in de leeftijd van 2 t/m 18 jaar.
Wil je een afspraak maken, of meer informatie? Bekijk de site of neem gerust contact op.

Meer over mijn contactinformatie

 

Over mij

In 2012 ben ik afgestudeerd als logopedist aan hogeschool Windesheim. Al sinds mijn opleiding heb ik de wens om ooit een eigen logopediepraktijk te starten. Ik vond het echter belangrijk eerst ervaring op te doen met de verschillende stoornissen in de praktijk. Daarom heb ik als logopedist in een grote praktijk gewerkt, hierdoor heb ik ruime ervaring opgedaan in zowel het behandelen van kinderen als volwassenen.


In april 2016 ben ik mijn eigen logopediepraktijk gestart in Twello. 
Ik richt mij ten eerste op de behandeling van kinderen met spraak- en/of taalproblemen, kinderen en (jong)volwassenen met afwijkende mondgewoonten en kinderen met problemen op het gebied van lees- en spellingsproblemen. Maar ook cliënten met andere logopedische vragen kunnen zich bij de praktijk aanmelden.


Ik heb mij gespecialiseerd in de Oro MyoFunctionele Therapie, een methode gericht op de behandeling van afwijkende mondgewoonten zoals duimzuigen, open mondgedrag en afwijkend slikken. Deze mondgewoonten hebben veelal een overbeet of open beet tot gevolg, die met een orthodontische behandeling alléén niet voldoende behandeld kan worden. Wil het beugeltraject slagen en een blijvend, stabiel resultaat geven, dan zullen eerst goede mondgewoonten aangeleerd moeten worden. 
Daarom heb ik ook een verdiepingscursus gevolgd voor logopedie en tandheelkunde.


Aandacht voor kwaliteit en nieuwe ontwikkelingen vind ik erg belangrijk. Ik volg regelmatig nieuwe cursussen en neem deel aan bij- en nascholingsbijeenkomsten. Ook heb ik geregeld overleg met collega’s en andere disciplines.
Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Tevens sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.